Dairy Premiks

dairy toz premiks süt verimini artırır

Dairy Premiks 25kg

Kullanım amacı: Dairy Premiks; süt sığırları, koyun ve keçilerde vitamin mineral ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Hayvanlardaki süt verimini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur. Dengeli vitaminler, iz elementler, canlı maya ve tamponlayıcı maddeler verim artışı sağlar ve işkembeyi de rahatlatır. Sindirim sistemini düzenler.

Kullanım Şekli: Süt veren ineklerde 100gr-200gr/gün, Koyun & Keçilerde 25-50gr/gün günlük yemlere karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir.

süt verimini artırıcı dairy premiks

Toz premiks ürünler hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.